Πρώτη επίσκεψη και υποδοχή!

 

 

Η πρώτη μας γνωριμία είναι η βάση μιας επιτυχημένης θεραπείας!

Σας υποδεχόμαστε στο ιατρείο, μικρούς και μεγάλους, με κύριο στόχο να ακούσουμε το πρωταρχικό πρόβλημα που σας απασχολεί, να σας εξηγήσουμε όλες τις δυνατές θεραπευτικές λύσεις και να σας εισάγουμε στην φιλοσοφία της ορθοδοντικής.

Για τον σκοπό αυτό, στην πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο λαμβάνονται οι απαραίτητες καταγραφές για τον σχεδιασμό και την εξατομίκευση της θεραπείας σας. Αυτές είναι ενδοστοματικές και εξωστοματικές φωτογραφίες, καθώς και δημιουργία τρισδιάστατων ηλεκτρονικών εκμαγείων με την χρήση ενδοστοματικού σαρωτή 3Shape TRIOS.

Η ανάλυση αυτών των δεδομένων μαζί με τον κατάλληλο ακτινογραφικό έλεγχο, όπου αυτό απαιτείται, μας οδηγούν στο πλέον κατάλληλο, σύντομο και προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες σχέδιο θεραπείας..

Πρώτη επίσκεψη