Ορθοδοντική ενηλίκων

 Η ορθοδοντική Ενηλίκων ασχολείται κυρίως, με τη διόρθωση των προβλημάτων της σύγκλεισης που μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία! Δεν υπάρχει περιορισμός στο τι μπορεί να διορθωθεί, αλλά μόνο στο πώς μπορεί να διορθωθεί.

Η Ορθοδοντική και ιδιαίτερα η ορθοδοντική ενηλίκων, είναι κατά βάση μια αισθητική παρέμβαση και με τις σύγχρονες τεχνικές, όλοι οι ενήλικες που θέλουν να αποκτήσουν το χαμόγελο που ονειρεύονται, μπορούν! Υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα, ακόμη και για αυτό των μηχανισμών που είναι ορατοί. Η γλωσσική Ορθοδοντική ή η θεραπεία με διαφανείς νάρθηκες είναι πλέον ρουτίνα..

  • Ενήλικη γυναίκα με σιδεράκια
  • Ενήλικη γυναίκα με σιδεράκια