Είδη ορθοδοντικών μηχανισμών

 Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στα είδη ορθοδοντικών μηχανισμών - συσκευών που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία. Η βασική τους διάκριση είναι σε κινητές (δηλαδή που μπορούν να αφαιρεθούν από τον ασθενή, π.χ στα γεύματα) και ακίνητες..

Για κάθε πρόβλημα υπάρχουν αρκετών ειδών διαφορετικές συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με στόχο την πιο γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία αλλά και την δική σας διευκόλυνση. Ο βασικός όμως μηχανισμός είναι τα ακίνητα άγκιστρα (brackets) που συγκολλούνται επάνω σε κάθε δόντι χωριστά και ενώνονται μεταξύ τους με ένα σύρμα (τόξο) που αναπτύσσει τις δυνάμεις για τον ευθειασμό των δοντιών. Αυτά τα άγκιστρα μπορούν να είναι μεταλλικά, διαφανή (πορσελάνης) ή εσωτερικά (γλωσσικά).

  • Αόρατοι ναρθηκες σιλικόνης
  • εσωτερικα σιδερακια