Αόρατα σιδεράκια

ή

Αόρατοι Νάρθηκες Σιλικόνης

 Τα Αόρατα σιδεράκια ή νάρθηκες σιλικόνης, πρόκειται για θεραπεία που πραγματοποιείται με την χρήση διαδοχικών ναρθήκων.

 Τα αόρατα σιδεράκια είναι κατασκευασμένοι από διαφανές συνθετικό υλικό ώστε να είναι σχεδόν "αόρατοι". Κάθε ζεύγος ναρθήκων για την άνω και κάτω γνάθο παραμένει στην στοματική κοιλότητα για 7-15 ημέρες και στην συνέχεια αντικαθίσταται από το επόμενο ζεύγος. Το σύνολο των ναρθήκων που απαιτείται για την ολοκήρωση της θεραπείας εξαρτάται από την βαρύτητα και την δυσκολία κάθε περιστατικού.

Οι νάρθηκες αυτοί κατασκευάζονται με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή έτσι ώστε να διορθώνουν τα δόντια βήμα-βήμα από την αρχική κατάσταση προς την τελική, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Οι νάρθηκες πρέπει να χρησιμοποιούνται 20 ώρες την ημέρα και το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι η εξαιρετικά διακριτική τους εμφάνιση.

  • Αόρατα Σιδεράκια
  • Αόρατα Σιδεράκια
  • Αόρατα σιδερακια
  • Αόρατα σιδερακια σε θήκη